Ogólne zasady przeprowadzania inwentaryzacji środków trwałych

Przemysł

Wersje demo ERPWritten by:

Czym jest środek trwały? Od strony rachunkowej, jest to składnik aktywów przedsiębiorstwa, którego okres użytkowania przez firmę, jest dłuższy niż 12 miesięcy. W większości firm środki trwałe to jądro majątku przedsiębiorstwa, w skład którego wchodzą najczęściej nieruchomości, wartościowe ruchomości itd.

Inwentaryzowanie środków trwałych – kto musi je wykonać?

W myśl obowiązujących przepisów prawa rachunkowego, inwentaryzacja środków trwałych musi być wykonana przez wszystkie firmy, które rozliczają się za pośrednictwem ksiąg handlowych. To jednak nie wszystko! Z obowiązku tego nie są zwolnieni również osoby fizyczne, spółki cywilne należące do osób fizycznych, spółki jawne i spółki partnerskie, które wykonują określoną działalność gospodarczą.

Do przeprowadzenia inwentaryzacji są również zobowiązane te firmy, które rozliczają się na podstawie Księgi Przychodów i Rozchodów. Mówiąc prościej – zdecydowana większość podmiotów gospodarczych, które działają na terenie Polski, jest zobowiązania do przeprowadzenia inwentaryzacji.

Kiedy, jak i gdzie?

Inwentaryzację środków trwałych przedsiębiorstwa, należy wykonać co ściśle określony czas. Ma na to wpływ rodzaj posiadanych środków trwałych. W niektórych przypadkach odpowiednim terminem na jej przeprowadzenie, będzie koniec roku obrotowego lub też dowolny dzień roku. W tym drugim wariancie ważne jest, by inwentaryzacja miała miejsce raz na cztery lata.

To jednak nie wszystko. Inwentaryzację tychże środków należy przeprowadzić również w dniu zamknięcia własnej działalności gospodarczej. Dzięki temu przedsiębiorca może sporządzić swój ostatni bilans zamknięcia i na jego podstawie uzgodnić zapisy w dokumentacji, z posiadanymi stanami rzeczywistymi.

Kto nie musi przeprowadzać inwentaryzacji?

Z obowiązku przeprowadzania inwentaryzacji środków trwałych zwolnione są te podmioty, które aktualnie… nie działają. Mowa tu oczywiście o zawieszeniu działalności gospodarczej, w trakcie której – co oczywiste – stan środków trwałych nie powinien ulec zmianie (pomijając oczywiście kwestię amortyzacji). Istnieją również przepisy, w myśl których inwentaryzacja środków trwałych, nie musi mieć formy spisu z natury.

Podsumowując, sporządzenie inwentaryzacji środków trwałych jest bardzo ważne z punktu widzenia przedsiębiorstwa. W ten sposób nie tylko spełnia ono swój obowiązek prawno – księgowy, ale też porządkuje strukturę własnych finansów i pozwala dokładnie określić stan swego posiadania, w kontekście zapisów ewidencjonowanych w księgach rachunkowych.