Wycena przedsiębiorstw – sens i metody

biznes

Wersje demo ERPWritten by:

Wycena przedsiębiorstw ma przede wszystkim aspekt praktyczny i nie jest tylko cyframi zestawienia, które dają wynik na samym końcu księgowej tabeli. Jak wszystkie dobra na rynku konsumpcyjnym, firma jest ogniwem, które w chwili, gdy wpada do łańcucha kupna lub sprzedaży, zostaje wyceniane w taki sposób, na jakim zależy jej właścicielowi.

Punkt widzenia ma znaczenie

Każdy przedmiot, w tym przedsiębiorstwo, ma swoją wartość, która może być określana i wycenia bardzo subiektywnie. Dlatego właśnie pojawiły się metody wyceny przedsiębiorstw, które pomagają w kategoryzacji firmy w oczach potencjalnego nabywcy. Powołując się na przykłady z życia, to butelka wody niegazowanej, kupiona na lotnisku, pod wpływem ogromnego pragnienia, może okazać się najdroższą wodą, jaka została nabyta. Podobnie jest z firmą. Wycena przedsiębiorstwa, którą wykonano pod presją szybkiej sprzedaży, będzie zdecydowanie tańsza, niż raport majątku, który nie jest dyktowany priorytetem zbycia.

Metoda dochodowa

Najpopularniejszą z metod określających wartość przedsiębiorstwa, jest metoda dochodowa, która nie opiera się stricte na bieżących liczbach, ale prognozach. Nie należy jednak mylić tego, z wróżeniem z fusów lub magią uskutecznianą nad szklaną kulą. Metoda dochodowa jest ścisłym szacunkiem tego, co przedsiębiorstwo obecnie posiada i jakie zyski, dzięki zgromadzonym aktywom, może generować w przyszłości. Wyliczenia są możliwe do przeprowadzenia w każdym przedsiębiorstwie, chociaż im mniej jest ono przewidywalne, tym trudniejsza do określenia jest wycena.

Metoda majątkowa

Najbardziej precyzyjną i obrazową jest metoda majątkowa, która opiera się na posiadanych przez spółkę aktywach. Oprócz stanów magazynowych, w raporcie może zostać ujętych wiele dóbr, które rzutują na wartość firmy, ale i jej obciążenia. Zestawienie ujmuje bowiem wartości niematerialne (jak na przykład marka firmy), oraz należne zaległości finansowe, a także inwestycje i lokaty.

Metoda porównawcza (branżowa)

Ostatnią, najczęściej spotykaną metodą jest porównywanie firmy na tle innych, wycenianych przedsiębiorstw. Jest ona najszybsza i najbardziej weryfikowalna, jednak zrównuje wszystkie dobra do jednej miary, dlatego przeprowadzana jest najczęściej w warunkach szybkiej chęci sprzedaży. Ryzykiem stosowania tej metody jest, iż czasem trudno znaleźć na rynku tożsame aktywa, a także znakiem zapytania powinno być ujęcie samej racjonalności szacowania majątku tym sposobem.

Artykuł powstał we współpracy ze specjalistami z firmy GLC