Usługi prawne w ramach prawa podatkowego

Prawo podatkowe to zbiór zasad, na podstawie których organ publiczny może wyrazić roszczenie do podatników, wymagające od nich przekazania części dochodów lub majątku państwu. Uprawnienia do nakładania podatków są powszechnie uznawane za prawo rządów. Prawo podatkowe jest zazwyczaj unikalne, chociaż istnieją podobieństwa i wspólne elementy w systemach różnych krajów.

biznes

Wersje demo ERPWritten by:

Prawo podatkowe to zbiór zasad, na podstawie których organ publiczny może wyrazić roszczenie do podatników, wymagające od nich przekazania części dochodów lub majątku państwu. Uprawnienia do nakładania podatków są powszechnie uznawane za prawo rządów. Prawo podatkowe jest zazwyczaj unikalne, chociaż istnieją podobieństwa i wspólne elementy w systemach różnych krajów.

Zasady prawa podatkowego

Prawo podatkowe dotyczy tylko prawnych aspektów opodatkowania, a nie finansowych, ekonomicznych lub innych czynników. Na przykład podejmowanie decyzji co do zastosowania różnego rodzaju podatków, ogólnego poziomu opodatkowania i stawek określonych podatków nie wchodzi w zakres prawa podatkowego.

Prawo podatkowe wchodzi natomiast w zakres prawa publicznego, czyli przepisów, które określają i ograniczają działania i wzajemne interesy wspólnoty politycznej i tworzących ją członków – w odróżnieniu od relacji między jednostkami w sferze prawa prywatnego. Profesjonalny adwokat Katowice jest w stanie zaoferować kompleksowe doradztwo w dziedzinie prawa podatkowego.

Międzynarodowe prawo podatkowe

Międzynarodowe prawo podatkowe dotyczy sytuacji, w której osoba fizyczna lub korporacja jest opodatkowana w kilku krajach. Prawo podatkowe można również podzielić na nieformalne prawo podatkowe, które jest analizą przepisów prawnych skutkującą naliczeniem podatku oraz formalne prawo podatkowe, które dotyczy przepisów ustanowionych w ustawie w odniesieniu do oceny, egzekwowania, procedury, środków przymusu, odwołania administracyjnego i sądowego w prawie podatkowym..

Rozwój prawa podatkowego jako kompleksowego, ogólnego systemu jest zjawiskiem stosunkowo nowym. Wynika to po części z faktu, że w żadnym kraju nie istniał ogólny system opodatkowania przed pierwszą połową XIX wieku. W tradycyjnych społeczeństwach dochody rządowe pobierane były ze źródeł nontaksowych (takich jak np. hołd, dochód z domen królewskich czy dzierżawa gruntów) lub w mniejszym stopniu, z podatków od różnych podmiotów (podatki od ziemi, opłaty drogowe, zwyczaje celne czy akcyzy).

Prawo podatkowe w Polsce

W Polsce prawo podatkowe tworzą określone w konstytucji ustawy i przepisy wykonawcze. Dotyczy to przede wszystkim ordynacji podatkowej, która normuje zobowiązania, informacje, postępowania, kontrole oraz inne czynności podatkowe.

Prawo podatkowe wynika bezpośrednio także z regulacji prawnych i obowiązków podmiotów w zakresie poszczególnych podatków, np. ustawy o podatku od usług oraz towarów. Pomoc w tego rodzaju sprawach jest w stanie zapewnić doświadczony adwokat Katowice.