Uprawnienia cieplne – co warto o niech wiedzieć?

biznes

Wersje demo ERPWritten by:

W niektórych zawodach oprócz wiedzy i doświadczenia potrzebne są jeszcze dodatkowe certyfikaty, by wykonywać daną pracę. Tak jest między innymi w energetyce. Wyjaśniamy co to są za uprawnienia i jak je zdobyć.

Czym są uprawnienia G1, G2 i G3?

Zgodnie z rozporządzeniem ministra energii część prac związanych z instalacjami gazowymi, ciepłowniczymi czy energetycznymi mogą wykonywać jedynie osoby posiadające odpowiednie uprawnienia. By je zdobyć trzeba odbyć szkolenie i zdać egzamin.

Rodzaj uprawnień określają właśnie oznaczenia G1- G3, a dokładniej:
– G1 to uprawnienia energetyczne;
– G2 to uprawnienia cieplne;
– G3 to uprawnienia gazowe.

Kto powinien posiadać uprawnienia energetyczne G2?

Uprawnienia energetyczne g2 powinny posiadać wszystkie osoby, od których wymaga tego ustawa. Ale warto je mieć niezależnie od tego, by poza wiedzą i doświadczeniem coś dodatkowego wyróżniało nas w miejscu pracy.

Uprawnienia cieplne, w zależności od zakresu egzaminu, mogą dotyczyć obsługi, konserwacji, remontów, montażu i czynności kontrolno-pomiarowych. Co ważne cena egzaminu kwalifikacyjnego nie zależy od tego do ilu z powyższych czynności chcemy mieć uprawnienia. Czyli zapłacimy tyle samo za uprawnienia G2 tylko do konserwacji, jak i za uprawnienia do wszystkich wymienionych powyżej czynności.

Czy wszyscy mogą przystąpić do takiego egzaminu?

Do egzaminu na uprawnienia G2 może przystąpić praktycznie każdy, oczywiście w praktyce oznacza to tylko osoby, które potrzebują odpowiednie zaświadczenie. Przy wyborze i zdawaniu uprawnień bardzo ważny jest ich zakres. Jeżeli czynności będą wykonywane samodzielnie lub pod nadzorem wystarczą uprawnienia na eksploatacje.

Jednak osoby, które oprócz własnych prac konserwacyjnych czy remontowych nadzorują też pracę innych osób muszą mieć szersze uprawnienia. W takim przypadku konieczne jest posiadanie uprawnień G2 również w zakresie dozoru.

Gdzie zdobywa się uprawnienia cieplne i jak długo są ważne?

W Polsce nadawać uprawnienia energetyczne mogą wybrane stowarzyszenia. Do najbardziej znanych i doświadczonych w tym zakresie należy SEP czyli Stowarzyszenie Elektryków Polskich.

Uprawnienia nadawane są na 5 lat, w przypadku pracy w różnych miejscach. Pracując w jednym miejscu i stale wykonując określone czynności dotychczas mogliśmy korzystać z uprawnień bezterminowo, ale w planach ustawodawców jest to zmienić u też ograniczyć je czasowo.