Szkolenie bhp po angielsku

biznes

Wersje demo ERPWritten by:

Szkolenie BHP jest to wymóg formalny, jaki musi dopełnić każdy pracodawca wobec swoich pracowników. Dotyczy to również nie tylko pracowników, którzy pracują u nas na stałe, ale również każdego pracownika firmy zewnętrznej, która w naszym zakładzie wykonuje jakieś zlecone przez nas prace.

Szkolenia dla firm zewnętrznych

Pracownicy firm zewnętrznych, nawet jeśli wchodzą do naszego zakładu na kilka godzin, muszą odbyć szkolenie BHP. Bardzo często szkolenie BHP po angielsku musi się odbyć, ponieważ usługi świadczy nam firma zagraniczna, co jest coraz częstszym przypadkiem. Brak znajomości języka angielskiego w wystarczającym stopniu, aby prowadzić szkolenia po angielsku (przez naszego specjalistę BHP lub nas samych, ponieważ w przypadku braku osoby odpowiedzialnej za BHP, za bezpieczeństwo i higienę pracy odpowiada właściciel), nie zwalnia nas z odpowiedzialności z konieczności przeszkolenia pracowników zewnętrznych.

Kurs BHP po angielsku

Co zrobić w takiej sytuacji? Na szczęście mamy kilka możliwości, aby rozwiązać tą patową dla nas sytuację. Najlepszą z nich wydają się szkolenia po angielsku z zakresu BHP, które odbywają się online. Szkolenie BHP po angielsku online zdejmuje z nas odpowiedzialność za przeprowadzenie tego szkolenia, a jednocześnie sprawia, że mamy więcej czasu, ponieważ nie musimy samodzielnie go przeprowadzać, lub nasi pracownicy również nie muszą tego robić. Jeśli przeprowadza za nas kurs BHP po angielsku, specjalista z dziedziny BHP, który biegle włada językiem angielski, mamy wówczas większą pewność, że osoba szkolona więcej z tego szkolenia zrozumie. Warto jednak podkreślić, że musimy samodzielnie również przeszkolić osobę szkolącą dla nas, aby znała ona specyfikę naszego zakładu oraz najbardziej istotne zagrożenia.

Jakie zalety dodatkowe mają kursy BHP online po angielsku, ale również i po polsku?

Obecnie szkolenia BHP online są bardzo pomocne, jeżeli idzie o kwestie związane z bezpieczeństwem. Chodzi oczywiście głównie o zabezpieczenie pracowników, przed potencjalnym zarażeniem wirusem SARS-COV-2. Wykonywanie szkolenia osobiście stwarza spore ryzyko zakażenia, nawet jeśli przestrzegamy wszelkich środków bezpieczeństwa. Jeśli możemy, powinniśmy zatem wszelkie szkolenia oraz inne czynności, które nie wymagają bezpośredniego kontaktu, załatwiać poprzez system. Chroni to zarówno osoby, które szkolą, jak i te, które szkolone są.