Sepowskie uprawnienia – co warto wiedzieć?

biznes

Wersje demo ERPWritten by:

Nie powinno być dla nikogo zaskoczeniem, że zawód elektryka jest w Polsce prawnie uregulowany! W praktyce oznacza to, że nie można legalnie wykonywać zawodu elektryka bez odpowiednich uprawnień. W Polsce każdy elektryk musi ukończyć egzamin SEP uprawnienia, które zostają uzyskane różnią się w zależności od egzaminu

SEP uprawnienia — co warto wiedzieć?

Zgodnie z obowiązującym prawem każda osoba, która chciałaby legalnie wykonywać zawód elektryka musi ukończyć organizowany przez Stowarzyszenie Elektryków Polskich egzamin. Obecnie Stowarzyszenie organizuje różnorodne egzaminy, ale największą popularnością cieszą się egzaminy G1, G2 oraz G3. Wszystkie z tych trzech egzaminów nadają nieco inne uprawnienia. Dlatego przed zapisem warto rozważyć wszystkie trzy opcje.

Sepowskie uprawnienia G1 pozwalają na obsługę, konserwację oraz naprawę zarówno urządzeń, instalacji, jak i sieci elektrycznych. Z kolei ukończenie egzaminu G2 pozwala elektrykowi na obsługę różnorodnych urządzeń, instalacji oraz cieplnych sieci energetycznych. Ostatnim uprawnieniem jest G3, które pozwala osobie kończącej pozytywnie egzamin na obsługę i naprawę sieci gazowych i powiązanych z nimi różnorodnych urządzeń oraz instalacji.

Kto może uzyskać uprawnienia?

W rzeczywistości uzyskanie uprawnień SEP nie jest tak trudne, jak mogłoby się początkowo wydawać. Do egzaminu może przystąpić każda osoba, która ma minimum wykształcenie podstawowe oraz ukończyła 18 rok życia. W praktyce oznacza to, że do egzaminu może podejść niemalże każda osoba. Należy jednak pamiętać, że uzyskane uprawnienia obowiązują jedynie przez pięć lat. Następnie należy ponownie podejść do egzaminu.

Jest to podstawowa przyczyna, z powodu której warto dobrze przygotować się do egzaminu SEP kursy, które pomagają opanować całą niezbędną wiedzę organizowaną organizowane są przez różnorodne firmy szkoleniowe na terenie całego kraju. Dzięki temu znalezienie odpowiedniego SEP szkolenia, które pozwoli na przyswojenie całej niezbędnej wiedzy oraz na zdanie egzaminu nie powinno stanowić większego wyzwania.

Sepowskie uprawnienia także organizowane są na terenie całego kraju. Jest to związane przede wszystkim ogromnym zapotrzebowaniem. W kwestii SEP szkolenia warto nadmienić, że są one także organizowane online. Oznacza to, że osoby chętne do nauki w domu mogą skorzystać z tej możliwości.