Rozwód w czasach globalizacji

Uncategorized

Wersje demo ERPWritten by:

W wyniku globalizacji oraz większej tolerancji wśród polaków, nikogo nie dziwią już śluby z obcokrajowcami. Stało się to szczególnie za sprawą masowej emigracji rodaków na zachód w celu poszukiwania lepszej pracy oraz jakości życia. Niektórzy lepiej potrafili się porozumieć z takimi osobami, jedni mieli mniej szczęścia i pragną rozwodu. Na jakich zasadach odbywa się rozwód z obcokrajowcem?

Różnice prawne pomiędzy krajami

Każdy kraj, bez względu na to czy jest członkiem Unii Europejskiej czy też nie, posiada odmienne prawo. Różnice mogą być niewielkie, jednak nawet te drobne potrafią utrudnić sprawne przeprowadzenie sprawy rozwodowej. W związku z tym powstało kilka zasad, którymi należy się kierować przy wyborze sądu orzekającego o winie oraz umorzeniu małżeństwa.

Rozwód z obcokrajowcem z kraju członkowskiego Unii Europejskiej

Orzekanie o winie (jurysdykcja) przysługuje kraju, na terenie którego:
* małżonkowie mają zwykły pobyt,
* małżonkowie mieli zwykły pobyt, jednak obecnie mieszka tam jeden z małżonków,
* małżonek składający pozew ma zwykły pobyt oraz mieszka tam przynajmniej od roku przed złożeniem pozwu,
* małżonek składający pozew ma zwykły pobyt, mieszka tam przynajmniej od pół roku i jest obywatelem tego państwa, na którego terytorium obecnie się znajduje.

Problemy z komunikacją małżonkó

Czasami jeden z małżonków nie che podać swojego aktualnego adresu zamieszkania, przez co komunikacja i doręczanie dokumentów jest bardzo utrudnione. Sprawa komplikuje się jeszcze bardziej, gdy jest on obcokrajowcem i mieszka poza granicami naszego ojczystego kraju. W takim wypadku najlepiej zgłosić się o pomoc do kuratora, który będzie pośrednikiem korespondencji oraz doręczy pozew.

Udowodnienie nieznajomości adresu.

Sąd może ustanowić takiego kuratora osobie, która udowodni brak informacji na temat aktualnego pobytu swojego małżonka. Zebranie takich dowodów nie jest trudne, ponieważ wystarczą choćby zeznania świadków. Przydatne mogą okazać się wiadomości e-mail oraz tekstowe, na których drugi małżonek wprost wyraża niechęć podzielenia się aktualnym adresem zamieszkania. Ważna jest również kolejność złożenia odpowiednich dokumentów do sądu. Jeśli wniosek o ustanowienie kuratora dotrze później niż wniesienie pozwu o rozwód, może nastąpić zawieszenie całego postępowania.

Artykuł powstał w oparciu o materiały znalezione na aliantlaw.pl