Zalety przetwarzania plastiku

Przemysł

Wersje demo ERPWritten by:

Do najpopularniejszych metod przetwarzania plastiku należy recykling mechaniczny. Niezwykle ważna w tym przypadku jest dokładna segregacja surowca według typów, które zostały użyte do produkcji tworzywa.

Etapy początkowe przetwarzania plastiku

Każdy rozdzielony gatunek jest następnie oczyszczany z resztek substancji. W tym celu stosuje się zazwyczaj dokładne mycie przy użyciu zwykłej wody. Umyte surowce następnie wędrują do specjalnego urządzenia rozdrabniającego, a regranulat, który udało się uzyskać w ten sposób jest mieszany z różnymi dodatkami, które poprawiają właściwości. Przetwarzanie plastiku za pomocą recyklingu mechanicznego ma tę zaletę, że nie wpływa to na skład chemiczny.

Recykling mechaniczny

Należy jednak pamiętać, że po kolejnym cyklu przetwarzania skład może się wyraźnie pogorszyć. Częstym rozwiązaniem jest poszerzenie recyklingu mechanicznego o recykling termiczny. W takiej sytuacji konieczne jest powtórne roztopienie surowca oraz jego formowanie w postaci granulatu. Warto zwrócić uwagę na fakt, że takie procesy można stosować tylko przy termoplastycznych tworzywach, do których zalicza się polietylen oraz polipropylen. Inną popularną metodą jest recykling chemiczny, który umożliwia zmianę struktury materiału i depolimeryzacji. W ten sposób można powtórnie wykorzystać surowiec do stworzenia nowego materiału. Różne rodzaje reakcji stosuje się w przypadku różnych tworzyw. Hydroliza jest najczęściej stosowana przy PET, natomiast kraking termiczny jest odpowiedni dla polietylenu. Przetwarzanie plastiku metodą recyklingu chemicznego pozwala uzyskać różne typy produktów.

Recykling termiczny

Taki sposób ma również dużą wadę, a jest nią przede wszystkim obowiązek posiadania instalacji specjalistycznej, która umożliwia zastosowanie tej metody. Na uwagę zasługuje także recykling termiczny, który wykorzystuje tworzywa sztuczne jako paliwo do innego procesu oraz reakcji. Tworzywa sztuczne z reguły poddaje się zagazowaniu lub pirolizie, czyli rozkładowi termicznemu w bardzo wysokiej temperaturze. Taka metoda ma jedną ważną zaletę, a jest nią brak obowiązku oczyszczania surowców. Recykling termiczny można także zastosować w przypadku każdego tworzywa, dlatego w tej sytuacji nie istnieją żadne ograniczenia. Należy mieć na uwadze, że ochrona środowiska powinna być celem każdego człowieka. To w jaki sposób żyjemy wpływa bezpośrednio na czystość planety i każdy bez wyjątku powinien wziąć za to odpowiedzialność. Ważną rolę odgrywa w tej kwestii oczywiście edukacja.