Wybór przydomowej przepompowni ścieków

dom i ogród

Wersje demo ERPWritten by:

W przypadku domów jednorodzinnych koszt podłączenia do systemu wodociągowo-kanalizacyjnego może okazać nie do udźwignięcia dla budżetu domowego. Często w takich sytuacjach jedynym rozwiązaniem jest przydomowa przepompownia ścieków dla domków jednorodzinnych.

Czym są przepompownie ścieków?

Przydomowe przepompownie ścieków są częścią systemu kanalizacji ściekowej, które mogą obsługiwać zarówno jeden, jak i kilka domów jednorodzinnych. Do przepompowni spływają nieczystości, które następnie transportowane są pod ciśnieniem do najbliżej kanalizacji ciśnieniowej lub grawitacyjnej lub bezpośrednio do oczyszczalni ścieków.

Przepompownie montowane są w odległości od 5 do 10 metrów od zabudowania oraz składają się z czterech podstawowych części, jaki są zbiornik, pompa, hydraulika oraz układ automatyki i sterowania.Urządzenie może składać się z różnej ilość pomp, w zależności od ilości użytkowników, natomiast w przypadku domów jednorodzinnych jedna pompa powinna być wystarczająca.

Czym charakteryzują się przepompownie

Na polskim runku dostępnych jest wiele rodzajów przepompowni. Mogą one służyć zarówno do odprowadzania nieczystości, jak i wody opadowej, roztopowej lub pochodzącej z drenażu. Przekłada się na różne średnice wewnętrzne poszczególnych zbiorników. Zwykle producenci oferują zbiorniki do przepompowni o średnicy od 600 do nawet 1500 mm. Jeżeli przepompownia będzie stosowania do odprowadzania ścieków zaleca się zbiorniki o nieco mniejszej pojemności, aby ograniczyć zaleganie odpadów.

Każdy zbiornik będący częścią przydomowej przepompowni ścieków dla domków jednorodzinnych powinien być wykonany z odpowiednich materiałów. Najczęściej stosowanym materiałem, dzięki swojej odporności na skrajne temperatury oraz lekkości jest polietylen aczkolwiek zdarzają się zbiorniki wykonane z polimerobetonu oraz z betonu, na który powinniśmy się zdecydować, jeżeli istnieje ryzyko wypchnięcia zbiornika.

Lokalne warunki

Należy pamiętać, że przydomowa przepompownia ścieków dla domków jednorodzinnych może być umiejscowiona na różnych głębokości w zależności od zagłębienia rury dopływowej do zbiornika oraz od lokalnych warunków klimatycznych tj. głębokości strefy zamarzania ziemi na danym terenie, tak aby znajdujące się w zbiorniku nieczystości nie miały możliwości zamarzania.

Zależnie więc od tych kwestii należy wybrać odpowiednią przepompownie. Najczęściej wybieranym rodzajem zbiornika jest ten osadzany na głębokości 210 cm. Jeżeli mamy jakieś wątpliwości należy skontaktować się z producentem lub sprzedawcą przepompowni, gdzie uzyskamy wszystkie informacje.