Upadłość konsumencka – jak wygląda postępowanie upadłościowe?

biznes

Wersje demo ERPWritten by:

Długi mogą przydarzyć się każdemu. Problem pojawia się, gdy wysokość miesięcznych zobowiązań przewyższa nasze dochody. Jak przeprowadzić upadłość konsumencka i rozpocząć nowe życie?

Jak napisać wniosek o upadłość konsumencką?

Postępowanie upadłościowe to procedura sądowa, która przeznaczona jest dla osób fizycznych, które nie są w stanie regulować swoich zobowiązań. Ważne jest, by osoby te nie prowadziły działalności gospodarczej.

Pierwszym krokiem, który prowadzi do upadłości gospodarczej, jest złożenie do sądu wniosku, w którym będzie opisana sytuacja materialna dłużnika. Powinny się tam znaleźć wszystkie zobowiązania dłużnika. Należy poprzeć je umowami, które zostały zawarte.

Następnym krokiem jest opisanie swoich miesięcznych dochodów oraz wydatków. Należy ująć koszty opłat czynszowych, wyżywienia czy wychowania małoletniego znajdującego się pod opieką dłużnika. Nie można również zapomnieć o zobowiązaniach alimentacyjnych, jeżeli takie istnieją.

Konsekwencje upadłości konsumenckiej

Postępowanie upadłościowe nie jest przeznaczone dla osób, które nie mają zamiaru wywiązać się z zaciągniętych zobowiązań. Jest to szansa dla osób, które nieopacznie zabrnęły w zadłużenie, które przerasta ich możliwości.

Trzeba jednak pamiętać, że postępowanie upadłościowe ma również na celu zabezpieczenie wierzycieli w jak największym stopniu. Dłużnik musi liczyć się z tym, że nie wszystkie długi mogą zostać anulowane. Należy również pamiętać, że dłużnik traci kontrolę nad swoim majątkiem, który wyrokiem sadu będzie w pieczy syndyku upadłościowego.