Praktyczne wiaty przystankowe

Uncategorized

Wersje demo ERPWritten by:

Wiaty przystankowe różnego rodzaju to przestrzenie, z których większość Polaków korzysta każdego dnia. Wiaty autobusowe służą jako tymczasowe schronienie w oczekiwaniu na środek komunikacji zbiorowej, co zwłaszcza ma znaczenie kiedy pogoda nie dopisuje. Czy jednak tego rodzaju wiaty zawsze odpowiadają faktycznym ludzkim potrzebom? Czy zawsze projektowane są w sposób idealny? O czym warto pamiętać w projektach wiat przystankowych?

Wiata przystankowa i jej podstawowe funkcje

Podstawową funkcją, jaką pełnią wiaty autobusowe jest funkcja ochronna. Wiaty chronią przed niekorzystnym oddziaływaniem przejeżdżających zaraz obok samochodów i przed warunkami pogodowymi. Idealna wiata powinna zapewniać pasażerom komfort w każdych warunkach. Powinna chronić zarówno przed słońcem latem, jak i przed opadami przez cały rok. Wiaty przystankowe sprawiają również, że wsiadanie i wysiadanie do autobusu, czy tramwaju jest bardziej bezpieczne.

Wiata przystankowa dostosowana do potrzeb wszystkich

Twórcy projektów wiat przystankowych powinni brać pod uwagę potrzeby wszystkich pasażerów, którzy z nich korzystają. Wszystkich, niezależnie od indywidualnych czynników, jak na przykład stopień sprawności fizycznej, czy wiek. W idealnych warunkach projekty wiat dostosowane są w taki sposób, że mogą z nich korzystać na przykład osoby na wózkach, osoby starsze, czy osoby z dziećmi. Powinny więc posiadać odpowiednią ilość, odpowiednio oznakowanych (jak w autobusach) miejsc siedzących, jak również miejsce do ustawienia wózka inwalidzkiego, czy dziecięcego. W ten sposób skonstruowane wiaty dają możliwość skorzystania z nich w taki sposób, jaki jest dla poszczególnych pasażerów możliwy.

Cechy, których oczekują od wiat użytkownicy

O ostatecznej ocenie wiat przystankowych decydują jednak przede wszystkim ich użytkownicy. Czego więc najczęściej oczekują podróżni od tego rodzaju wiat? Przede wszystkim komfortu, ale również bezpieczeństwa. Dużo się na przykład mówi o konieczności dostosowaniu wielkości wiat do ruchliwości danego przystanku. Naturalne się wydaje, że w miejscach bardzo ruchliwych potrzebne są wiaty zdolne pomieścić większą liczbę pasażerów. Oprócz tego warto pamiętać o wyposażeniu wiat w niezbędne dodatki, jak wygodne miejsca siedzące, czy kosze na śmieci.