Kurs spadochronowy – dalsze uprawnienia.

sport

Wersje demo ERPWritten by:

Wszystkie osoby, które otrzymały uprawnienia typu B na kursie spadochronowym mogą starać się o pogłębienie swoich umiejętności, aby w przyszłości zostać np. instruktorem spadochronowym.
Warto jest skorzystać z takiej możliwości, ponieważ oprócz pogłębiania swojej pasji jesteśmy w stanie nauczyć i zarazić nią inne podchodzące do kursu spadochronowego osoby.

Jakie uprawnienia mogą zostać wpisane do świadectwa kwalifikacji typu B skoczka o ukończonym kursie spadochronowym?Do świadectwa kwalifikacji takiego skoczka mogą zostać wpisane kolejne szkolenia dające uprawnienia typu C lub D.Kurs spadochronowy dzięki któremu otrzymaliśmy kwalifikację B, uprawnia nas do wykonywania skoków bez asysty instruktora oraz do układania czaszy głównej. Jeżeli uzyskamy kwalifikację C, będziemy mogli dodatkowo wykonywać skoki na pokazach oraz pełnić funkcję wyrzucającego z pokładu. Kwalifikacja typu D oprócz wszystkich poprzednich uprawnień da nam możliwość organizowania samodzielnych skoków.

Co gwarantuje nam kurs typu C i D w teorii.

W przypadku ubiegania się o kwalifikacje typu C kandydat otrzymuje wiedzę z zakresu zasad wykonywania skoków w ograniczonym terenie, obowiązków skoczka nadzorującego u kursantów na pokładzie, meteorologii oraz znaków stosowanych podczas wykonywania skoków.Jeżeli chcemy ubiegać się o kwalifikację typu D nasza wiedza poszerzy się o prawo lotnicze oraz procedury operacyjne.

Kto może ubiegać się o kwalifikację typu C i D.

O kwalifikację typu C może ubiegać się osoba, która ukończyła kurs spadochronowy typu B oraz oddała 200 skoków w czasie łącznym nie mniejszym niż jedna godzina. O kwalifikację typu D może starać się osoba posiadająca kwalifikację typu B z klasą wykształcenia C oraz po wykonaniu 500 skoków z łącznym czasem nie krótszym niż trzy godziny.

Uprawnienia dodatkowe.

Osoba po kursie spadochronowym może posiadać tylko jedno uprawnienie podstawowe, które zostaje wpisane do jego świadectwa kwalifikacji. Opcje uprawnień jakie możemy wybrać to np.: uprawnienia instruktora INS, uprawnienia instruktora AFF czy uprawnienia skoków z pasażerem. Osoby chętne powinny dobrze przemyśleć swoją decyzję i wybrać możliwość najbardziej dostosowaną do realizacji ich potrzeb.

Artykuł powstał we współpracy ze specjalistami z PL Strefy.