Utylizacja opon

Przemysł

Wersje demo ERPWritten by:

Niektórzy kierowcy zastanawiają się, co zrobić ze starymi oponami, które zajmują miejsce w garażu lub piwnicy. Zgodnie z obowiązującym prawem nie wolno wyrzucić ich na śmietnik.

Jak pozbyć się legalnie starych opon?

Utylizacja opon nie jest trudna, najlepiej oddać zużyte opony w zakładzie wulkanizacyjnym podczas wymiany opon na nowe. Opony można także zostawić w:

– PSZOK – Punktach Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych,
– CUO – Centrach Utylizacji Opon,
– podczas akcji wywozu śmieci wielkogabarytowych.

Utylizacja opon jest niezwykle ważna ze względu na ochronę środowiska, ponieważ opony zawierają wiele szkodliwych substancji, które ulegają rozkładowi dopiero po ponad 100 latach.

Drugie życie opon

Zużyte opony podlegają recyklingowi materiałowemu lub energetycznemu. Po odpowiednim przerobieniu mogą służyć do produkcji uszczelek, dywaników, wycieraczek, ekranów zabezpieczających.

Znaczna część opon podlega recyklingowi energetycznemu w cementowniach. Specjalny proces spalania w wysokich temperaturach oraz filtry na kominach powodują, że do atmosfery dostaje się tylko niewielka ilość zanieczyszczeń.