Stan zanieczyszczenia w Polsce

Przemysł

Wersje demo ERPWritten by:

Ekolodzy biją na alarm, bo zanieczyszczenie środowiska w postaci ocieplenia klimatu odczuwa już każdy. Nie ma wyraźnych pór roku, w zastraszającym tempie topnieją lodowce. Powszechnie występuje deficyt wody, zwłaszcza tej czystej.

Źródła zanieczyszczenia mogą być naturalne lub sztuczne. Z tymi naturalnymi cieki wodne potrafią poradzić sobie samodzielnie. W przypadku zanieczyszczeń sztucznych problem jest znacznie poważniejszy.

Głównymi źródłami zanieczyszczeń są ścieki odprowadzane przez zakłady przemysłowe, ścieki komunalne oraz działalność rolnicza. Nawozy, chemiczne środki ochrony roślin za pośrednictwem gleby przedostają się do rzek i jezior zanieczyszczając wodę.

Tylko 5,8% wód w Polsce ma I klasę czystości, czyli nadają się do bezpośredniego spożycia. Aż 40,8% jest klasy III, czyli nadają się tylko dla celów przemysłowych. Tak duże zanieczyszczenie wód oznacza, że woda do spożycia w gospodarstwach domowych i do hodowli zwierząt musi być oczyszczana.

Sposoby zmniejszenia zanieczyszczenia wód

W celu zmniejszenia zanieczyszczenia wód i ograniczenia ich zużycia duże zakłady przemysłowe do produkcji wykorzystują zamknięte obiegi wody. Dzięki temu ta sama woda wykorzystywana jest wielokrotnie w cyklu produkcyjnym.

Ścieki komunalne oczyszczane są w oczyszczalniach i dopiero wtedy woda odprowadzana jest do rzek. Problem polega jednak na tym, że nadal 20% gospodarstw domowych nie jest podłączonych do kanalizacji zbiorczej.

Oczyszczanie ścieków w gospodarstwach indywidualnych

Podłączenie do kanalizacji zbiorczej nie zawsze jest możliwe ze względów ekonomicznych lub technicznych. Właściciele takich gospodarstw mają obowiązek posiadania szamba lub oczyszczalni przydomowej.

Niestety stare szamba są mało skuteczne z dwóch powodów, po pierwsze nie zawsze są szczelne, po drugie właściciele świadomie je rozszczelniają ze względu na wysokie koszty opróżniania. Nowoczesne szamba takich możliwości już nie dają, po prostu są bardzo szczelne.

Najlepsze efekty przynoszą nowoczesne ekologiczne oczyszczalnie przydomowe. Co prawda koszt ich budowy jest wysoki, ale dzięki dofinansowaniom można go znacznie obniżyć. Eksploatacja takiej oczyszczalni jest bardzo tania, ale największą jej zaletą jest skuteczność. Oczyszczona woda może być bez obaw odprowadzona do gleby lub wykorzystana w gospodarstwie domowym, co przynosi dodatkowe oszczędności.

Na zanieczyszczenie wód wpływ mają także nieodpowiedzialne zachowania turystów, którzy odpoczywając nad rzekami i jeziorami pozostawiają po sobie sterty śmieci, które później przez wiatr spychane są do wody.