Czy warto oddawać przedmioty do skupu złomu?

Przemysł

Wersje demo ERPWritten by:

Obecnie skupy złomu zajmują się odbieraniem i sprzedawaniem niepotrzebnych rzeczy konsumentów. Są to głównie zużyte urządzenia elektryczne, puszki, zniszczone kable i popsute części samochodowe. Zatem to, co dla oddającego jest najzwyklejszym śmieciem, dla właścicieli skupów złomu posiada wartość. Pomimo tego cena złomu uzależniona jest od wielu czynników, takich jak lokalizacja skupu, czy też międzynarodowy kurs surowców.

Skup złomu – jak działa?

Niewątpliwie większość odpadów posiada w swoim składzie metale kolorowe takie jak miedź, cynk, aluminium czy ołów. Cena złomu zależą przede wszystkim od ilości sprzedawanego surowca i trendów na rynku. Współczesny skup złomu kupuje od klienta dane przedmioty, a następnie wyodrębnia z nich cenne surówce wtórne i metalowe kolorowe. W ostatnim etapie przetworzony materiał zostaje oddany do recyklingu. Warto podkreślić, że metale niezawierające żelaza po wstępnym przetworzeniu kupowane są przez odbiorców zewnętrznych, a dokładnie przez duże zakłady jubilerskie i zakłady produkcyjne. Zatem skup złomu nabywa złom za niewielką cenę, a za to mogą uzyskać duży zysk.

Czy warto oddawać przedmioty na skup złomu?

Na ogół skupy złomu kojarzą się tylko ze zbieraniem puszek. Otóż nic bardziej mylnego. Tego rodzaju firmy skupują także przedmioty, które zawierają metale szlachetne. Należy zaznaczyć, że aktualne ceny tych metali są dość spore, w efekcie czego klient może uzyskać dużo gotówki. Ponadto domownicy, pozbywając się starych i poniszczonych sprzętów ARD, czy ATV chroni środowisko naturalne. Mianowicie sprzęty te są ponownie wykorzystywane, a ich popsute części poddawane procesowi recyklingu. Poza tym każdy konsument powinien być świadomy, że sprzęty elektroniczne zasilane bateriami, produkowane są przy użyciu szkodliwych dla przyrody substancji chemicznych. Wobec tego, jeżeli użytkownik dostarczy do złomu popsutą lodówkę lub drukarkę, może mieć pewność, że nie skazi środowiska. Kolejną korzyścią sprzedaży zużytych dóbr materialnych jest uzyskanie więcej miejsca i przestrzeni.

Jak kształtują się ceny złomu?

Niewątpliwie cena surowców wtórnych w tym roku w znacznym stopniu wzrosła. Cena złomu, miedzi czy aluminium podniosła się diametralnie. Spowodowane jest to m.in. dużo słabszym kursem dolara i rosnącym popytem na zabezpieczenie przed inflacją. Oprócz tego oczywiście wysokie ceny złomu powodują większą sprzedaż. Pomimo tego klient musi pamiętać, że współczesne gospodarka nieustannie zmienia się, a co za tym idzie, cena złomu także ulega wahaniom.