Wdrażanie systemu informatycznego – na co zwrócić uwagę

biznes

Wersje demo ERPWritten by:

Wdrażanie systemu informatycznego jest procesem bardzo złożonym i wpływa na wiele różnych obszarów w firmie. Do tego dochodzi zazwyczaj współpraca z partnerami zewnętrznymi. Wiele krytycznych zmiennych może zniweczyć projekt trwający wiele miesięcy. Co trzeba zrobić, aby projekt, któremu towarzyszą wielkie oczekiwania i nadzieje, zakończył się sukcesem?

Wdrażanie systemu informatycznego — powody

Powodów do wprowadzania nowych rozwiązań informatycznych jest wiele. Jednym z głównych jest utrzymanie konkurencyjności. To często idzie w parze z optymalizacją procesów biznesowych poprzez IT.

Zazwyczaj jednak wyzwalaczem dla projektu informatycznego są prawnie wiążące wymagania lub obowiązki dokumentacyjne. Przyczyną wdrażania systemu informatycznego może być też rozwój nowych obszarów biznesowych, restrukturyzacja organizacyjna i zmienione warunki ramowe, które wymagają intensywnego wykorzystania obecnych technologii informacyjno-komunikacyjnych w firmach średniej wielkości.

Plan poprzedzony analizą IT

Aby Wdrażanie systemu informatycznego zakończyło się pomyślnie, warto zapoznać się ze słabościami, które IT ma naprawić. Na początku należy przeprowadzić analizę aktualnego stanu procesu biznesowego, w którym wykryto słabości. Na podstawie wyników ustalany jest cel. Ścieżki do celu są dowolnie wybierane, ale ostatnim kryterium decyzyjnym powinien być sukces do osiągnięcia.

Po analizie i określeniu celów należy zaplanować procedurę, czyli strategię realizacji. Chodzi tutaj o równoległe rozważenie celu przedsiębiorczego i udanej konsolidacji IT, czyli udanego połączenia systemów IT.

Strategia IT zintegrowana ze strategią firmy

Terminy takie jak konsolidacja, modernizacja i zwiększona wydajność to mieszanka wymagań, z którymi obecnie borykają się średnie firmy i osoby zarządzające, gdy zajmują się tematami IT. W praktyce jednak ta różnorodność wymagań jest często niedoceniana i zamiast nalegać na spójność, stosuje się dużą liczbę samodzielnych rozwiązań, również w samym IT.W związku z tym ważne jest, aby pod wpływem ściśle powiązanych aspektów optymalizacji procesów i konsolidacji IT naprawdę dobrze zapoznać się trendami na rynku IT.

Jednak podejście polegające na łączeniu strategii korporacyjnych i IT może naprawdę działać tylko wtedy, gdy świadomość IT jest zakotwiczona na poziomie podejmowania decyzji. Korporacyjne IT, które jest oddzielone od strategii, może stać się trudne do kontrolowania i zintegrowania.