Upadłość konsumencka i jej korzyści

biznes

Wersje demo ERPWritten by:

Upadłość konsumencka osób fizycznych to dla zadłużonych osób szansa na powrót dożycia bez długów i bez stresu. Obecnie z każdym rokiem ogłaszanych jest coraz więcej upadłości, na co spory wpływ mają zmiany obowiązujących przepisów. W bardzo wielu kwestiach stały się one korzystniejsze dla dłużników, co tym bardziej skłania osoby w trudnej sytuacji do składania wniosków.

Kto może złożyć wniosek o upadłość?

Jak sama nazwa pozwala się domyślać, upadłość konsumencka osób fizycznych jest procesem, który podjąć mogą osoby, których zadłużenie nie wynika z prowadzenia firmy. Jeśli długi są wynikiem prowadzonej działalności, prawo przewiduje nieco inny przebieg, również uregulowany w odpowiednich przepisach. Nie ma określonej minimalnej kwoty, która stanowi podstawę do przyjęcia wniosku. Każdy występujący o upadłość bowiem sam najlepiej wie, czy długi przekraczają jego możliwości finansowe. Dlatego w przypadku jednym osób może to być zadłużenie w wysokości kilku tysięcy, zaś inni występują z wnioskiem mając zadłużenie w wysokości kilkuset tysięcy.

Gdzie ogłasza się najwięcej upadłości

Istnieją odpowiednie wydziały sądów, które zajmują się rozpatrywaniem takich spraw jak upadłość konsumencka Warszawa jednak czy inne duże miasta z pewnością są miejscami, gdzie wpływa ich najwięcej. Powodem jest nie tylko znacznie większa liczba wydziałów, ale także większa liczba mieszkańców którzy z nimi występują. Wniosek bowiem składa się do wydziału odpowiedniego pod względem zamieszkania osoby składającej wniosek. Na rosnącą ilość składanych wniosków wpływ ma także sytuacja ekonomiczna, w czasie pandemii coraz więcej osób ma problemy ze spłacaniem swoich zobowiązań i tym samym rośnie ilość wniosków.

Ile kosztuje upadłość

Złożenie wniosku o upadłość wymaga wniesienia stałej opłaty w wysokości 30 zł. Nawet dla tych którzy znajdują się w bardzo trudnej sytuacji jest ona możliwa do pokrycia. Sąd po przyjęciu wniosku i jego pozytywnym rozpatrzeniu wskazuje, jak ma dalej być prowadzony proces upadłości. Najważniejszy jest przede wszystkim właściwie sporządzony wniosek o upadłość. Jest bardzo wiele kancelarii, których domena jest właśnie upadłość konsumencka Warszawa i inne miasta zauważają także rosnącą ich ilość.