Fotowoltaika dla małych firm – jakie są dostępne opcje?

biznes

Wersje demo ERPWritten by:

Fotowoltaika dla małych firm jest wciąż często nieosiągalna, jeśli biznesmen rozważa zakup paneli w tradycyjny sposób. Nie każdy przedsiębiorca, który prowadzi mikro- lub małą działalność może pozwolić sobie na wydatek rzędu co najmniej kilku tysięcy złotych. Możliwości finansowania tego atrakcyjnego odnawialnego źródła energii jest jednak wiele. Warto się im przyjrzeć, jeśli planuje się z niego ostatecznie skorzystać.

Fotowoltaika na zasadzie leasingu operacyjnego

Fotowoltaika dla przedsiębiorstw w formie leasingu operacyjnego to niezwykle dogodne rozwiązanie. Głownie z tego względu, że biznesmen może sobie wiele kosztów odliczyć od podatku. Poza tym bardzo łatwo zawiązać współpracę z leasingodawcą, decydując się na najbardziej dla siebie korzystne warunki umowy.

W przypadku, gdy fotowoltaika dla przedsiębiorstw jest na zasadzie leasingu operacyjnego, właściciel firmy może podpisać umowę nawet na okres ponad 90 miesięcy. Dzięki temu całkowity koszt związany z wykupieniem paneli rozkłada się na dłuższy okres.

Finansowy leasing fotowoltaiki dla firm

Decydując się na finansowy leasing fotowoltaiki dla firm, można spodziewać się nieco innych warunków dotyczących opłat i eksploatacji. Odpisy dotyczące amortyzacji leżą po stronie biznesmena. Ponadto zachodzi przymus opłacenia całego podatku VAT od razu, bez możliwości rozłożenia go na raty.

Jednak finansowy leasing fotowoltaiki dla firm umożliwia też odpisanie wielu kosztów, które można ująć w rozliczeniu jako formę przychodu. Trzeba jednak liczyć się z tym, że w tym przypadku umowę z leasingodawcą zawiera się na krótszy okres, który może wynieść do 60 miesięcy.

Fotowoltaika dla małych firm w formie pożyczki leasingowej

Fotowoltaika dla małych firm jako leasing to kwestia godna rozpatrzenia, nawet jeśli bierze się pod uwagę pożyczkę leasingową. Co prawda taka forma finansowania w odróżnieniu od dwóch wymienionych wyżej obniża zdolność finansową przedsiębiorstwa, jednak daje też pewną swobodę.

Biznesmen nie musi na przykład ponosić kosztów związanych z podatkiem VAT, a umowę może podpisać nawet na kilka długich lat. Dzięki temu fotowoltaika dla małych firm w takiej formie nie będzie stanowić dużego obciążenia dla budżetu. Z takiej opcji mogą również skorzystać te firmy, które nie są płatnikami VAT. Natomiast pozostałe dwie opcje wzięcia fotowoltaiki w leasing nie są osiągalne dla takich instytucji.