Co dają kadrze administracyjno – biurowej szkolenia BHP?

biznes

Wersje demo ERPWritten by:

Każdy pracodawca jest zobligowany do tego by zabezpieczyć swoich pracowników pod względem wiedzy o higienie i bezpieczeństwie pracy. Dlatego szkolenie BHP dla pracowników biurowych jest równie istotne i ważne, jak szkolenie tego typu dla pracowników produkcyjnych czy magazynowych. Szkolenie okresowe dla pracowników administracyjno biurowych odbywa się co sześć lat.

Jak przeszkolić kadrę biurową?

Szkolenie BHP dla pracowników administracyjno – biurowych może być przeprowadzane w formie on line, szkoleniowiec może osobiście przyjechać do danej firmy lub też pracownicy mogą udać się na szkolenie do siedziby firmy, która organizuje tego typu kursy.Szkolenia BHP dla pracowników biurowych organizowane bywają dla grup już od 5 osób, aż do 30. Podczas tego typu szkoleń kadra dowiaduje się, jakie są metody zagrożenia na danym stanowisku, jak kształtować bezpieczne warunki pracy, jak zachować się w trakcie wypadku oraz jak przeciwdziałać niespodziewanym zdarzeniom, które mogą zagrażać życiu i zdrowiu pracowników. Pierwsze szkolenie BHP dla pracowników administracyjno-biurowych powinno odbyć się w ciągu pierwszych 12 miesięcy od rozpoczęcia pracy lub jeszcze przed jej podjęciem.

Co zawiera każde szkolenie BHP dla pracowników administracyjno-biurowych?

Szkolenie okresowe dla pracowników administracyjno biurowych trwa 2 godziny lekcyjne. Jego celem jest uaktualnienie wiedzy pracowników. Przez kolejne 6 lat wiele się może zmienić, wiele rozwiązań technologicznych może ulec modernizacji. Dlatego podczas okresowych szkoleń dla pracowników administracyjno biurowych aktualizuje się ich wiedzę co do zasad pracy w standardzie BHP.

Szkolenie bhp dla pracowników biurowych pozwala na konsultacje z wykładowcą i na profesjonalne doradztwo, daje certyfikat zdania egzaminu i przejścia tego typu szkolenia oraz pomoc techniczną w przypadku rozwiązania przykładowych problemów w trakcie szkolenia. Dodatkowo każdy pracownik biurowy podczas szkolenia BHP poznaje ocenę swojego ryzyka zawodowego, dotyczącego stanowisk biurowo – administracyjnych.

Natomiast w trakcie szkolenia BHP podstawowego, pierwszego przy rozpoczęciu pracy na danym stanowisku, pracownik poznaje pełny instruktaż stanowiskowy oraz instruktaż ogólny. Takie szkolenie BHP pracowników biurowych trwa o wiele dłużej niż szkolenia okresowe. Tutaj czas trwania wynosi 3 godziny poznawania instruktażu ogólnego i około 2 godziny zapoznania się z instruktażem stanowiskowym.