Zaopatrzenie medyczne w przychodni – jak zapewnić ciągłość dostaw?

Uroda i zdrowie

Wersje demo ERPWritten by:

W przypadku zarządzania jednostką medyczną kluczowe jest dbanie o płynność dostaw, oraz ich terminowe dostarczanie. Czasem świadczenie usług medycznych, czyli leczenie pacjentów jest po prostu niemożliwe, gdy nie ma się odpowiednich środków opatrunkowych, środków ochrony osobistej czy leków. Sytuacja staje się jeszcze trudniejsza, gdy zagrożenie dotyczy nie tylko zdrowia, ale również życia pacjenta. Pandemia w ostatnich latach, jasno pokazała jak ważne w ochronie zdrowia jest to, aby zabezpieczenie w środki medyczne było na możliwe najwyższym poziomie. W jaki sposób zarządzać łańcuchem dostaw, aby kompresy gazowe, rękawiczki czy strzykawki były zawsze dostępne?

Korzystanie z kilku źródeł – hurtowni artykułów medycznych

Aby zapewnić sobie stałe źródło wyposażenia medycznego, środków opatrunkowych, czy środków ochrony osobistej konieczne jest korzystanie z kilku miejsc, które różnią się dostępnością asortymentu. Kluczowe jest racjonalne szacowanie potrzeb, oraz wybieranie, z którego miejsca zakupić wyposażenie. Ze względu na ekonomię skali nawet niezbyt duża różnica ceny na przykład na kompresy gazowe może spowodować istotną oszczędność dla całej organizacji. Dlatego też warto nawiązać kontakty z przedstawicielami kilku hurtowni medycznych, aby zapewnić sobie nie tylko terminowe dostawy, ale przede wszystkim atrakcyjne ceny jednostkowe.

Dbanie o stały poziom zapasów i zarządzanie nimi

Zarządzając placówką medyczną konieczne jest dbanie o to, by wszystkie podstawowe środki opatrunkowe i ochrony osobistej były dostępne. Dlatego też zasoby magazynowe powinny być stale kontrolowane, a ich zużycie odnotowane, niezależnie od tego czy chodzi o rękawiczki czy kompresy gazowe. Zamówienia tych produktów powinny odbywać się z tak długim wyprzedzeniem, by nie doprowadzić do braku tych podstawowych produktów.

Skuteczne szacowanie potrzeb na kolejne okresy

Poza gospodarowaniem magazynem ważne jest również szacowanie potrzeb na kolejne okresy. Różne pory roku powodują natężenie różnego rodzaju schorzeń u pacjentów i należy wziąć to pod uwagę przy zamawianiu wyposażenia medycznego. Wszystkie te czynniki sprawiają, że gospodarka magazynowa, nawet w małej przychodni, nie jest łatwa.